Sunfactor

Disclaimer & Privacy

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer (“DISCLAIMER & PRIVACY SUNFACTOR”) zijn van toepassing op deze internetsite (sunfactor.nl). Door deze internetsite te bezoeken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclamer. De inhoud van de site, hyperlinks inbegrepen, kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Aansprakelijkheid
Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de site onjuiste of onvolledige informatie bevat. Sunfactor kan niet aansprakelijk gesteld worden voor directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als Sunfactor is gewezen op de schademogelijkheden) die op enigerlei wijze voortvloeit uit, maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) technische of inhoudelijke fouten die in deze website voorkomen, (ii) het niet-beschikbaar zijn van deze website, (iii) de links naar de websites van derden.

Aan de gegevens zoals die op de internetsite worden weergegeven kunnen geen rechten worden ontleend.

Bescherming van persoonsgegevens
Wij hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. De meeste informatie is op of via de site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen evenwel, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de Privacy.

Wij geven u daarbij de volgende garanties :

  • Uw persoonsgegevens worden enkel opgeslagen en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on line te realiseren;
  • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling;
  • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden van derden aangewend;
  • Wij treffen de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens;
  • De site maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

Hyperlinks en verwijzingen
Op of via de site wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Sunfactor is niet verantwoordelijk voor de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch voor de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere sites die deze internetsite bevat, impliceren geen enkele bekrachtiging van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

Intellectuele eigendomsrechten
Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvuldigen zonder voorafgaande toestemming van sitebeheerder of rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

U hebt wel het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten.
Het is niet toegestaan links naar deze internetsite weer te geven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de sitebeheerder of rechthebbende.
zonnebanken verantwoord zonnen